Pełna oferta obsługi kontraktów konstrukcyjno-budowlanych w zakresie wdrażania, audytowania oraz doradztwa systemów zarządzania PAS 1192 i ISO 19650 dla inwestorów, wykonawców oraz producentów materiałów budowlanych w projektach BIM.