Pełna oferta obsługi kontraktów konstrukcyjno-budowlanych w zakresie wdrażania, audytowania oraz doradztwa systemów zarządzania ISO 19650 dla inwestorów, wykonawców oraz producentów materiałów budowlanych w projektach BIM.