Europa na dobrej drodze do osiągnięcia celów klimatycznych

Unia Europejska dąży do osiągniecia wyznaczonych celów klimatycznych na 2020 rok. Holandia zostaje w tyle, oznajmiła Europejska Agencja Środowiska EEA w swoim raporcie.

Unia Europejska ustaliła cel by w 2020 roku w odniesieniu do trzydziestu lat wstecz produkować o 20 procent gazów cieplarnianych mniej, 20 procent energii czerpać ze źródeł odnawialnych i oszczędzić co najmniej 20 procent na konsumpcji energii. Według EEA cel krok po kroku zostanie w ciągu osiągnięty.
Holandia na poziomie krajowym ma problem z osiągnieciem oczekiwanych wyników. Zmniejszenie produkcji gazów cieplarnianych według EEA może być jedynie osiągnięte dzięki wprowadzeniu dodatkowych środków, które w 2012 roku były jeszcze w planach. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych również znajduje się na poziomie niższym niż oczekiwano.

W kwestii zmniejszenia konsumpcji energii Holandia nie znajduje się wśród siedemnastu członków, które ten cel osiągnęły.

Image: James Moran

Image: James Moran

css.php